DR HAB., PROF. UCZ.
 Radosław Sajna

 radoslawsajna.info

publikacje / publications / publicaciones
Lista moich publikacji i prezentacji naukowych (aktualizowana na bieżąco)
List of my scientific publications and presentations / La lista de mis publicaciones y presentaciones científicas


Książki / books / libros:


Artykuły w czasopismach naukowych:
Articles published in scientific journals / Artículos publicados en revistas científicas:

1. "Współczesny system medialny Hiszpanii" ("Studia Medioznawcze", nr 4/2003).
2. "Telewizja w Hiszpanii - tendencje ogólne i wymagania rynku" ("Studia Medioznawcze", nr 4/2005).
3. "'Granma' i 'El Nuevo Herald' - kubańska wojna propagandowa przed wyborami prezydenckimi w USA w 2004 roku" ("Świat Idei i Polityki", tom 5/2005).
4. "Hiszpania wobec problemu decentralizacji władzy - istota sporów i reakcje prasowe" ("Athenaeum. Political Science", nr 16/2006).
5. "Hugo Chávez i opozycja - wojna medialna w Wenezueli" ("Świat Idei i Polityki", tom 6/2006).
6. "Gran Diario de México 'El Universal' y su postura tras las elecciones mexicanas del año 2006" ("Świat Idei i Polityki", tom 7/2007).
7. "La ideología liberal y los medios de comunicación en Polonia: Varios aspectos de la transición poscomunista" ("Estudos em Comunicação / Communication Studies", nr 2/2007, Portugalia): link.
8. "Internet - złudzenie globalnej wolności słowa" ("Transformacje Pismo interdyscyplinarne", nr 51-57, 2007-2008).
9. "Les animaux politiques, prédateurs de la liberté - paryski wizerunek przywódców afrykańskich" (seria "Forum Politologiczne", tom 7/rok 2008, pt. "Przywództwo i przywódcy we współczesnej Afryce", red. A. Żukowski).
10. "Media i federalizm a rozwój sfery publicznej w Polsce - perspektywa krytyczno-futurologiczna" ("Mediator_2. Periodyk interdyscyplinarny", 2008).
11. "Nowe media - perspektywy badawcze" ("Świat Idei i Polityki", tom 10/2010).
12. "Polish Media about the World: A Three-Periods Perspective on International Relations" ("Mediator_3. Periodyk interdyscyplinarny", 2010).
13. "Polsko-hiszpańskie relacje medialne - wzajemne postrzeganie na łamach prasy opiniotwórczej" ("Mediator_3. Periodyk interdyscyplinarny", 2010).
14. "Afryka jako ofiara i beneficjent globalizacji mediów i komunikowania" (seria "Forum Politologiczne", tom 12/rok 2011, pt. "Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce", red. A. Żukowski).
15. "Perpetuum mobile - od Kopernika i kalendarza cyklicznego Majów do komunikacji kosmicznej (itd.)" ("Transformacje Pismo interdyscyplinarne", nr 68-69, 2011): link.
16. "Planet Earth on the Eve of the Copenhagen Climate Conference 2009: A Study of Prestige Newspapers from Different Continents" ("Observatorio", vol.6 - nº2/2012, Portugalia): link.
17. "Decentralizacja mediów publicznych: hiszpański wzorzec dla Polski?" ("Mediator_4. Periodyk interdyscyplinarny", 2012).
---
18. "Digital Divide, Global Communication Order and Media Development: Newspapers Online from Different Continents" ("Transformacje / Transformations - An Interdisciplinary Journal", 2013): link.
19. "Telewizja publiczna w Ameryce Łacińskiej - dylematy i perspektywy" ("Studia Medioznawcze", nr 2(57) 2014): link.
English version: "Public television in Latin America" ("Media Studies", nr 2(57) 2014): link.
20. "Human Rights and Olympic Games in Beijing: A Study of 20 Prestigious Newspapers from Different Continents" ("International Humanities Studies", Vol. 1 No.3, September 2014): link.
21. "Media na rzecz pokoju i rozwoju - Afryka" (seria "Forum Politologiczne", tom 19/rok 2015, pt. "Komunikowanie w Afryce. Endo- i egzogeniczne aspekty. Polityka - gospodarka - społeczeństwo - media", red. A. Żukowski).
22. "The media decentralization as a basis for resistance against hegemony: the cases of Poland, Spain and Mexico" ("Transformacje / Transformations - An Interdisciplinary Journal", 3-4 (94-95) 2017): link.
23. "Branding Rio, Brazil and the environment: A global media coverage of the 2016 Summer Olympics opening ceremony" ("Observatorio", vol. 12 - no 2/2018, Portugalia): link. Artykuł opublikowany również w bazie Olympic World Library (The Olympic Studies Centre, Lozanna - Szwajcaria): link.
24. "Promocja miasta, państwa i idei – „zielona” ceremonia otwarcia IO Rio 2016 w przekazach medialnych na świecie" ("Zeszyty Naukowe KUL", 60/2018, nr 2/242): link.
25. "Medialny wydźwięk terroryzmu a problem promocji państw afrykańskich" (seria "Forum Politologiczne", tom 27/rok 2018, pt. "Terroryzm versus terror w Afryce. Aspekty kulturowe, społeczne, ekonomiczne i przekazu medialnego", red. A. Żukowski).


Artykuły (rozdziały) w pracach zbiorowych:
Articles (chapters) in books / Artículos (capítulos) en libros:

1. "Berlusconi, Putin, Chávez - trzy modele 'przywództwa telewizyjnego'" (w: "Model przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy", red. A. Piasecki, Kraków 2006).
2. "Dzienniki drukowane w wersji on-line - apokalipsa czy zbawienie dla prasy codziennej?" (w: "Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku", red. M. Sokołowski, Elbląg 2006).
3. "Liberalizm a media w Polsce po 1989 roku - różne oblicza tej samej idei" (w: "Polskie zbliżenia z liberalizmem", red. T.Godlewski i D.Karnowska, Toruń 2006).
4. "Globalny system medialny a kwestia wolności słowa na świecie" (w: "Globalizacja - pomiędzy polityką a ekonomią. Wybrane aspekty", red. D.Karnowska i M.Szatlach, Toruń 2006).
5. "Idee i miraże Euskal Herria - wojna prasowa w Kraju Basków" (w: "Wojna w mediach", red. W. Piątkowska-Stepaniak i B. Nieremberg, Opole 2007).
6. "Medialny paradoks liberalizmu, czyli generator antyliberalizmu" (w: "Paradoksy liberalizmu", red. D.Karnowska i A. Modrzejewski, Toruń 2009).
7. "How to Resolve Conflicts without Press Freedom? An African Dilemma" (w: "Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne", red. D.K. Gemechu, Olsztyn 2009).
8. "Konsensus na rzecz Ziemi. Dzienniki i czasopisma on-line a logika rozwoju mediów" (w: "Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet", red. M. Jeziński, Toruń 2009).
9. "Socjotechniczne manipulacje w politycznych programach telewizyjnych: 'Aló, Presidente', 'Co z tą Polską?' i 'The Opposite Direction'" (w: "Socjotechnika w polityce wczoraj i dziś" tom 1, red. A. Kasińska-Metryka i K. Kasowska-Pedrycz, Kielce 2009).
10. "Marginalizacja państwa w procesie globalnego komunikowania - mit wolności czy groźba anarchii?" (w: "Jednostka - społeczeństwo - państwo wobec megatrendów współczesnego świata", red. G. Piwnicki, S. Mrozowska, Gdańsk 2009).
11. "Silvio Berlusconi - Ikar czy Odyseusz włoskiej polityki? Próba analizy porażki wyborczej" (w: "Mediatyzacja kampanii politycznych", red. M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk, Katowice 2009).
12. "Media i dziennikarstwo na rzecz pokoju w obliczu współczesnych konfliktów międzynarodowych" (w: "Konflikty i spory międzynarodowe" tom 1, red. R. Łoś, Łódź 2009).
13. "The Mayas in the Internet: Globalization of Chichén Itzá and the Dilemma of Human Rights" (w: "Communication and Culture: Visual representations of human rights in Latin America", org. D. Correa Araujo, EditoraPlus.org, Porto Alegre - Brazylia 2009).
14. "EuroNews i...? Deficyt europejskich mediów i europejskiej opinii publicznej" (w: "Unia Europejska - wielowymiarowość procesu integracji", red. E. Lesiewicz, Poznań 2010).
15. "Dzienniki opiniotwórcze online - typologia w ujęciu globalnym" (w: "Polityczne aspekty nowych mediów", red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, Toruń 2010).
16. "Media i transformacja przywództwa - liderzy multimedialni" (w: "Transformacje demokracji. Doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy", red. L.W. Zacher, Warszawa 2011).
17. "Mediokracja polska a mediokracja globalna - problem zależności" (w: "Osobliwości polskiej demokracji w XXI wieku. Uwarunkowania kulturowo-medialne", red. J. Golinowski, F. Pierzchalski, Bydgoszcz 2011).
18. "Od Chile do Kuby - digital divide a rozwój Internetu w obrębie wspólnoty latynoskiej" (w: "Nowe media w systemie komunikowania: polityka", red. M. Jeziński, Toruń 2011).
19. "Colombia y Venezuela: dos vías del desarrollo y la propaganda mediática contemporánea" (w: "Polityczne problemy Ameryki Łacińskiej", red. J. Knopek, Toruń 2012).
20. "Konflikt-media-tożsamość-wybór. Przypadki europejskich konfliktów regionalno-etnicznych" (w: "MY i ONI. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce" cz.2, red. A. Kasińska-Metryka, R. Miernik, Kielce 2012).
21. "Specyfika systemów medialnych krajów Ameryki Łacińskiej (cechy wspólne, powiązania i czynniki różnicujące)" (w: "Systemy medialne w XXI wieku. Wspólne czy różne drogi rozwoju?", red. J.W. Adamowski, A. Jaskiernia, Warszawa 2012).
22. "Media wobec problemów ekologicznych i ocieplenia klimatu na Ziemi - komunikowanie, mobilizacja i globalne dysproporcje" (w: "Kryzys w stosunkach międzynarodowych", red. Ł. Jureńczyk, N. Shukuralieva, W. Trempała, Bydgoszcz 2012).
23. "Wizje alternatywne w komunikowaniu globalnym - TeleSUR jako głos Południa" (w: "Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji - aspekty międzynarodowe", red. J.W. Adamowski, A. Jaskiernia, Warszawa 2013).
---
24. "Media a transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej" (w: "Transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej. Problemy - Wyzwania - Implikacje", red. K. Krzywicka, Studia Iberoamerykańskie UMCS, vol. III, Lublin 2014).
25. "Media i biznes a kultura hybrydowa - przypadek Hispanoameryki" (w: "Media Business Culture. Studies on the Language and Functions of the Media / Media Biznes Kultura. Badania nad językiem i funkcją mediów", red. M. Łosiewicz, A. Ryłko-Kurpiewska, Kinvara Co. Galway - Gdynia 2015).
26. "Wojny światowe i hiszpańska wojna domowa w doświadczeniach i twórczości kompozytorów muzyki poważnej (wybrane przypadki)" (w: "Konflikty w przestrzeni kulturowej", red. Z. Biegański, Ł. Jureńczyk, J. Szczutkowska, Bydgoszcz 2015).
27. "TeleSUR i Al-Jazeera jako multimedialne kanały propagandy sprzeciwu wobec globalnej dominacji" (w: "Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych", tom II, red. E. Stadtmüller, Ł. Fijałkowski, Warszawa 2015).
28. "Rewolucja cyfrowa w Hispanoameryce - internet jako spoiwo systemów medialnych państw hiszpańskojęzycznych" (w: "Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych", red. A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab, Warszawa 2016).
29. "Kompozytorzy zaangażowani - przypadek Hiszpanii na tle dziejów muzyki poważnej (krótki zarys problemu)" (w: "Kultura zaangażowana: szkice społeczno-polityczne", red. M. Tabaczyński, W. Trempała, P. Wenderlich, Bydgoszcz 2016).
30. "Media i środowisko - stan i perspektywy badań w kontekście pluralizmu globalnego" (w: "Człowiek - media - środowisko naturalne - ekologiczny wymiar komunikacji", red. I. Biernacka-Ligięza, K. Fil, Toruń 2016).
31. "Hiszpania" (w: "Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Kraje pierwszej pietnastki", red. A. Matykiewicz-Włodarska, M. Ślufińska, Toruń 2016).
32. "Portugalia" (w: "Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Kraje pierwszej pietnastki", red. A. Matykiewicz-Włodarska, M. Ślufińska, Toruń 2016).
33. "Ciudades verdes, czyli hiszpańskie 'zielone miasta' - konkurencja, innowacyjność, komunikacja" (w: "Innowacyjność w warunkach współczesnych miast", red. A. Kaszkur, A. Laska, Bydgoszcz 2017).
34. "Komunikowanie kwantowe a przemiany polityczne w Hiszpanii i Hispanoameryce: od neozapatystów do konfederacji iberyjskiej" (w: "¿Adónde vas, España? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku", red. S. Dudra, Ł. Młyńczyk, R. Michalak, Sieniawa Żarska/Zielona Góra 2017).
35. "Koncentracja kapitału a pluralizm w mediach Ameryki Łacińskiej" (w: "Pluralizm mediów, pluralizm w mediach", red. A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab, Warszawa 2017).
36. "Trzeci koniec Hiszpanii" (w: "Pomiędzy mythos i logos społecznej zmiany", red. J. Golinowski, S. Sadowski, Bydgoszcz 2017).
37. "Wojna o niepodległość jako fundament kultury i sztuki Hispanoameryki" (w: "Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce - literatura, propaganda, tożsamość", red. Ł. Jureńczyk, J. Szczutkowska, W. Trempała, P. Wenderlich, Bydgoszcz 2017).Recenzje książek opublikowane w czasopismach naukowych:
Reviews of books / Reseñas de libros:

1. E. Poole, J. E. Richardson (ed.) "Muslims and the News Media" ("Przegląd Stosunków Międzynarodowych/The International Affairs Review", nr 2(154) 2006).
2. A. Jaskiernia, "Publiczne media elektroniczne w Europie" ("Zeszyty Prasoznawcze", nr 3-4/2006).
3. P. Łaciński, "Peru między populizmem a liberalizmem" ("Athenaeum. Political Science", nr 17/2007).
4. S. Hughes, "Newsrooms in Conflict. Journalism and the Democratization of Mexico" ("Global Media Journal Edición Iberoamericana" - Meksyk, nr9/vol.5, 2008).
5. D. Leathers "Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania" ("Świat Idei i Polityki", nr 8/2008).
---


Referaty wygłoszone na kongresach, konferencjach i seminariach naukowych (krajowych i międzynarodowych):
Papers presented at scientific conferences / Ponencias presentadas en conferencias científicas:

1. "Berlusconi, Putin, Chávez - trzy modele przywództwa telewizyjnego" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Model przywództwa", Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, 18-19 V 2006).
2. "Liberalizm a media w Polsce po 1989 roku - różne oblicza tej samej idei" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Liberalizm polski?" Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Lubostroń, 6-7 VI 2006).
3. "Idee i miraże Euskal Herria - wojna prasowa w Kraju Basków" (międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Wojna w mediach", Uniwersytet Opolski, Opole, 11-12 X 2006).
4. "Dzienniki drukowane w wersji on-line - apokalipsa czy zbawienie dla prasy codziennej?" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku", PWSZ, Elbląg, 16-17 XI 2006).
5. "Socjotechniczne manipulacje w politycznych programach telewizyjnych: 'Aló, Presidente', 'Co z tą Polską?' i 'The Opposite Direction'" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Socjotechnika w polityce - wczoraj i dziś", Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce, 14-15 III 2007).
6. "Les animaux politiques, prédateurs de la liberté - paryski wizerunek przywódców afrykańskich" (konferencja naukowa - w ramach Dni Afryki - pt. "Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 24-25 V 2007).
7. "Konsensus na rzecz Ziemi. Dzienniki i czasopisma on-line a logika rozwoju mediów" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowe media - stan obecny i możliwości rozwoju", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 5-6 VI 2007).
8. "Polish Media about the World: A Three-Periods Perspective on International Relations" (IAMCR Conference "Media, Communication, Information: Celebrating 50 Years of Theories and Practices", UNESCO, Paryż, 23-25 VII 2007).
9. "Silvio Berlusconi - Ikar czy Odyseusz włoskiej polityki? Próba analizy porażki wyborczej" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Mediatyzacja kampanii politycznych", Uniwersytet Śląski, Ustroń, 25-27 IX 2007).
10. "Konflikt - media - tożsamość - wybór. Przypadki europejskich konfliktów regionalno-etnicznych" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "My i Oni. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce", Uniwersytet im. J. Kochanowskiego, Kielce, 12-13 III 2008).
11. "Od Chile do Kuby - digital divide a rozwój Internetu w obrębie wspólnoty latynoskiej" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowe media - stan obecny i możliwości rozwoju", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 9-10 IV 2008).
12. "Marginalizacja państwa w procesie globalnego komunikowania - mit wolności czy groźba anarchii?" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Jednostka - społeczeństwo - państwo wobec megatrendów współczesnego świata", Uniwersytet Gdański, Jurata, 20-21 V 2008).
13. "Internet - złudzenie globalnej wolności słowa" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Transformacje demokracji - turbulencje, trendy, scenariusze przyszłości", Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, 4 VII 2008).
14. "Media i dziennikarstwo na rzecz pokoju w obliczu współczesnych konfliktów międzynarodowych" (międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Konflikty i spory międzynarodowe: uwarunkowania i konsekwencje społeczno-polityczne", Uniwersytet Łódzki, Łódź, 20-21 X 2008).
15. "EuroNews i...? Deficyt europejskich mediów i europejskiej opinii publicznej" (IX. Europejska Konferencja Naukowa pt. "Europa XXI. wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju", Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Słubice, 5-6 II 2009).
16. "Human Rights and Olympic Games in Beijing: A Study of 20 Prestige Newspapers from Different Continents" (IAMCR Conference "Human Rights and Communication / Derechos Humanos y Comunicación", UNAM, Meksyk, 21-24 VII 2009).
17. "The Mayas in the Internet. Globalization of Chichén Itzá and the Dilemma of Human Rights" (IAMCR Conference "Human Rights and Communication / Derechos Humanos y Comunicación", UNAM, Meksyk, 21-24 VII 2009).
18. "Media i transformacja przywództwa - w poszukiwaniu liderów multimedialnych w Europie Środkowej" (międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Transformacje systemowe w Polsce i innych krajach postkomunistycznych. Mass media a polityka", WSH, Pułtusk, 7-8 X 2009).
19. "Dzienniki opiniotwórcze on-line - typologia w ujęciu globalnym" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowe media - polityka, kultura, społeczeństwo", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 22-23 IV 2010).
20. "Afryka jako ofiara i beneficjent globalizacji mediów i komunikowania" (konferencja z cyklu Naukowe Spotkania z Afryką pt. "Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 17 V 2010).
21. "Planet Earth on the Eve of the Copenhagen Climate Conference 2009: A Study of Prestige Newspapers from Different Continents" (IAMCR Conference "Communication and Citizenship", Universidade do Minho, Braga - Portugalia, 18-22 VII 2010).
22. "Mediokracja polska a mediokracja globalna - problem zależności" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Perspektywy demokracji w Polsce", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Ostromecko, 12-13 X 2010).
23. "Specyfika systemów medialnych Ameryki Łacińskiej (cechy wspólne, powiązania, czynniki różnicujące)" (I Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. "Systemy medialne na świecie - refleksja teoretyczna i doświadczenia praktyczne", Uniwersytet Warszawski, 25 III 2011).
24. "Kolumbia i Wenezuela - dwie drogi rozwoju i współczesna propaganda medialna" (międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Współczesna Ameryka Łacińska. Polityka - społeczeństwo - gospodarka", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 18-19 IV 2011).
25. "Antyimperialistyczne dyskursy polityczno-medialne w regionach Hiszpanii i krajach Hispanoameryki - odmiany i konteksty" (III ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu "Sytuacja komunikacyjna i jej parametry" pt. "Świat tekstu i świat dyskursu", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 5-7 XII 2011).
26. "Wizje alternatywne w komunikowaniu globalnym - TeleSUR jako głos Południa" (II Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. "Media w perspektywie globalizacji. Komunikowanie międzynarodowe - dialog międzykulturowy - polityka medialna", Uniwersytet Warszawski, 23 III 2012).
27. "Understanding Latin American Hybrid Journalism: Between Traditional Missions and New Trends" (International Conference "Matters of Journalism: Understanding Professional Challenges and Dilemmas", PTKS/Uniwersytet Gdański, 14-15 IX 2012).
28. "Media lokalne w Hiszpanii, Meksyku i Polsce - różne realia społeczno-polityczne i fundamenty analizy" (II Kongres Politologii - "Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata", PTNP/UAM Poznań, 19-21 IX 2012).
29. "Media a transformacje demokratyczne i geopolityka w Ameryce Łacińskiej" (II Kongres Politologii - "Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata", PTNP/UAM Poznań, 19-21 IX 2012).
30. "Nowe media a postawy proekologiczne - zarządzanie umysłami czy nowa eko-logika?" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowe media w zarządzaniu komunikacją. Nowe trendy i wyzwania", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 6 III 2013).
31. "Telewizja publiczna w Ameryce Łacińskiej - dylematy i perspektywy" (III Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. "Media publiczne w epoce cyfrowej w Europie i na świecie - przyszłość czy przeszłość?", Uniwersytet Warszawski, 22 III 2013).
32. "Digital divide, global communication order, and media development: Newspapers online from different continents" (IAMCR Conference "Crises, 'Creative Destruction' and the Global Power and Communication Orders", Dublin City University, Irlandia, 25-29 VI 2013). 
33. "Kompozytorzy muzyki poważnej wobec wojen światowych i wojny domowej w Hiszpanii" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Konflikty współczesnego świata w kulturze i sztuce", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 26-27 IX 2013).
34. "Media i biznes a kultura hybrydowa - przypadek Hispanoameryki" (międzynarodowa konferencja naukowa "Media-Biznes-Kultura", Uniwersytet Gdański, 10-11 X 2013).
---
35. "Rewolucja cyfrowa w Hispanoameryce - Internet jako 'spoiwo' systemów medialnych państw hiszpańskojęzycznych" (IV Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. "Wpływ Internetu na ewolucję n@rodowych systemów medialnych", Uniwersytet Warszawski, 21 III 2014).
36. "Komunikowanie na rzecz pokoju i rozwoju - Afryka" (konferencja z cyklu Naukowe Spotkania z Afryką pt. "Komunikowanie w Afryce i jego endo- i egzogeniczne aspekty. Etniczność-kultura-religia-polityka-gospodarka-społeczeństwo-media", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 6-7 V 2014).
37. "TeleSUR i Al Jazeera jako multimedialne kanały propagandy sprzeciwu wobec globalnej dominacji" (IV Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. "Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych", Uniwersytet Wrocławski, 14-15 XI 2014).
38. "Społeczno-polityczne inspiracje w muzyce poważnej - kompozytorzy zaangażowani w Hiszpanii i Hispanoameryce" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Kultura zaangażowana. Społeczno-polityczne inspiracje w kulturze i sztuce", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 20-21 V 2015).
39. "The media decentralization as a basis for resistance against hegemony: the cases of Poland, Spain and Mexico" (IAMCR Conference "Hegemony or Resistance? On the Ambiguous Power of Communication", Université du Québec à Montréal, Kanada, 12-16 VII 2015).
40. "TeleSUR as a TV of resistance against hegemony from the North" (IAMCR Conference "Hegemony or Resistance? On the Ambiguous Power of Communication", Université du Québec à Montréal, Kanada, 12-16 VII 2015).
41. "Wojna o niepodległość jako fundament kultury i sztuki Hispanoameryki" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Motyw wojny w kulturze i sztuce", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Ostromecko, 26-27 IV 2016).
42. "Media i środowisko - stan i perspektywy badań w kontekście pluralizmu globalnego" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Media, ludzie, środowisko - świadomość ekologiczna społeczeństwa XXI wieku", UMCS, Lublin, 12-13 V 2016).
43. "Ciudades verdes, czyli hiszpańskie 'zielone miasta' - konkurencja, innowacyjność i komunikacja" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Innowacyjność w warunkach współczesnych miast - wyzwania dla podmiotów polityki miejskiej", UKW, Bydgoszcz, 9-10 VI 2016).
44. "Trzeci koniec Hiszpanii" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Realne/medialne - świat dzisiejszej polityki", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Ostromecko, 5-6 X 2016).
45. "Ty, królu... - sytuacja komunikacyjna i wartości a bieżący konflikt polityczny w Hiszpanii" (V ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu "Sytuacja komunikacyjna i jej parametry" pt. "Komunikowanie wartości - wartość komunikowania", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 28-30 XI 2016).
46. "Promocja miasta, państwa i idei - 'zielona' ceremonia otwarcia IO Rio 2016 w relacjach medialnych na świecie" (ogólnopolska konferencja "Od Seulu do Rio. Igrzyska olimpijskie w mediach masowych: 1988-2016 (sport, retoryka, wartości, polityka, ekonomia, kultura)", UMCS/KUL/PTR, Zamość, 23-24 III 2017).
47. "Koncentracja kapitału a pluralizm w mediach Hispanoameryki" (VII Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. "Pluralizm mediów, pluralizm w mediach", Uniwersytet Warszawski, 24 III 2017). 
48. "Komunikowanie kwantowe a przemiany polityczne w Hiszpanii i Hispanoameryce: od neozapatystów do konfederacji iberyjskiej" (II konferencja z cyklu "¿Adónde vas, España?" pt. "Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku", Uniwersytet Zielonogórski, 25-26 IV 2017).
49. "Medialny wydźwięk terroryzmu a problem promocji państw afrykańskich" (konferencja z cyklu Naukowe Spotkania z Afryką pt. "Terroryzm versus terror w Afryce. Aspekty historyczne, kulturowe, polityczne, społeczne, ekonomiczne i przekazu medialnego", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 31V-1VI 2017). 
50. "Media w Ameryce Łacińskiej wobec problemu regionalnej integracji" (VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. "Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych", Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 9-10 XI 2017).
51. "Between transnationalism and Euroscepticism: a TV war in Poland in the European context" (International Conference "The Future of European Television: Between Transnationalism and Euroscepticism", organized by the ECREA Television Studies section in collaboration with 'Production and circulation of media contents' section of the Asociación Española de Investigación de la Comunicación, Universidad de Málaga, Spain/España, 15-17 XI 2017).
52. "Kompozytorzy muzyki poważnej jako migranci/uchodźcy a problem promocji państw i narodów" (ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce XX/XXI wieku", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Ostromecko, 8-9 V 2018).
53. "Decentralizacja mediów w Polsce i Hiszpanii a promocja miast, regionów i społeczeństw 3.0" (ogólnopolska konferencja naukowa Studia i Perspektywy Medioznawcze 1 pt. "Media a społeczeństwo - współczesne problemy i wyzwania", Uniwersytet Wrocławski, 14-15 V 2018).
54. "Planet Earth and global communication: how are media and online activists involved in shaping environmental policy worldwide?" (International Conference "International Communication in the Network Society", Uniwersytet Wrocławski / University of Wroclaw, 11-12 X 2018).
55. "Leonardo da Vinci and other geniuses: the past and future of global communication" (international conference, being part of the celebrations of the 50th anniversary of the University and the 500th anniversary of the legacy of Leonardo da Vinci: "The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication", UKW, Bydgoszcz, 7-8 V 2019).
5
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW