DR HAB., PROF. UCZ.
 Radosław Sajna

 radoslawsajna.info

moje książki / my books / mis libros
Radosław Sajna
"Media hiszpańskie. Od 'Gazety Madryckiej' do latynoskiej teleSUR"
[ENG: Spanish Media. From 'Gazeta de Madrid' to the Latin teleSUR]
[ESP: Los medios de comunicación españoles. Desde la 'Gazeta de Madrid' hasta la teleSUR latina]
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
ISBN 83-7441-292-5, ISBN 978-83-7441-292-6.
187 stron / 187 pages / 187 páginas.
Radosław Sajna
"Kolory, zwierzęta, tańce... Niesamowity świat niewerbalny w reklamach telewizyjnych (ujęcie globalne)"
[ENG: Colors, Animals, Dances... Incredible Non-verbal World in TV Ads (A Global Approach)]
[ESP: Colores, animales, bailes... El mundo no verbal increíble en los comerciales de televisión (una perspectiva global)]
DSP Publishing, Chicago 2008.
ISBN 978-0-9797021-7-4.
163 strony / 163 pages / 163 páginas.
Radosław Sajna
"Europa multimedialna. Od 'Acta Diurna' do Europa.eu"
[ENG: A Multi-media Europe. From 'Acta Diurna' to Europa.eu]
[ESP: Una Europa multi-mediática. Desde 'Acta Diurna' hasta Europa.eu]
Instytut Naukowo-Badawczy 'Moveable', Bydgoszcz 2011.
ISBN 978-83-932455-0-5.
227 stron / 227 pages / 227 páginas.
Radosław Sajna
"Media w Hispanoameryce w perspektywie komunikowania globalnego"
[ENG: The Media in Hispanoamerica in the Global Communication Perspective]
[ESP: Los medios de comunicación en Hispanoamérica en una perspectiva de la comunicación global]
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013.
ISBN 978-83-7096-906-6.
465 stron / 465 pages / 465 páginas.

Radosław Sajna
"Media, polityka i sport. Od idei olimpijskiej i fair play do idei ekologicznych i sportowej rewolucji cyfrowej"
[ENG: Media, Politics and Sport. From the Olympic idea and fair play to ecological ideas and the digital revolution in sport]
[ESP: Los medios, la política y el deporte. Desde la idea olímpica y fair play hasta las ideas ecológicas y la revolución digital del deporte]
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019.
ISBN 978-83-8018-236-3.
128 stron / 128 pages / 128 páginas.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW